Mua Tinh dầu Reishi G-WayTM
Nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ

Cảm ơn quý vị đã chọn sản phẩm của chúng tôi làm chất bổ sung cho sức khỏe!

Nhà phân phối (Canada West):
Sun Fung Co. Ltd. 1-800-331-1288

Cửa hàng bán lẻ:
Bristish Columbia
Richmond:  
G-Way Health Centre Unit 2440-3700 No. 3 Road
Alliance Health Food Ltd. Unit 1365, Parker Place
J & G International Trading Ltd. 8211 Westminister Hwy.
J & G International Trading Ltd. 8388 Capstain Way
Natural Life Herbs & Acupuncture Co Ltd. 1085-4540 No.3 Rd Empire Centre
Ng Fung Enterprises Ltd. Unit 1136-3779 Sexsmith Road
Nutra Trading Co. Ltd. & Vitality Enterprises Ltd. Unit 1131-3779 Sexsmith Road
Nutra Trading Co. Ltd. & Vitality Enterprises Ltd. Unit 1365-4540 No. 3 Road
Yuen Shing Enterprises (Canada) Ltd. Richmond Centre, opposite of McDonald
Yung Sing Enterprises Ltd.
#1860-4151 Hazelbridge Way
Yung Sing Enterprises Ltd.
Unit 1015-3700 No. 3 Road
Yung Sing Enterprises Ltd.

#1-6360 No.3 Road

   
Vancouver:  
Jia Hai Enterprises Ltd.
3351 Kingsway
Jian Hong Chinese Herbs & Grocery Ltd.
1392 Kingsway
Yung Sing Enterprises Ltd. #112-2800 E. 1st. Avenue
Yuen Tai Hong Chinese Herbal Centre 530 Main Street
東成參茸海味 106-2800. E 1st Avenue
   
China Town:  
Chinese Herbs Enterprise Ltd. 288 E. Hasting Street
Chung Shan Co. Ltd. 437 Gore Avenue
Continental Herbal Co. Ltd. 278 E. Pender Street
Four Seas Herbal & Health Products Ltd. 247 Keefer Street
Kwong Tak Hong Herbal Products Ltd 240 Keefer Street
Nutra Trading Co. Ltd. & Vitality Enterprises Ltd. 262 E. Pender Street
Tak Hing Loong Trading Co. Ltd. 217 Keefer Street
Cheung Sing Herbal And Birds Nest Co., Ltd. 536 Main Street
嘉華參茸行 224 E. Pender St.
   
Burnaby:  
CanaHerbs Suite 154-4800 Kingsway(Metrotown)
Chinaherbs Herbals Ltd. Metrotown, beside Superstore
Nutra Trading Co. Ltd. & Vitality Enterprises Ltd. Unit 1320-4500 Kingsway
   
Surrey:  
Yung Sing Enterprises Ltd. Central Place (Inside T&T Supermarket)


 
Victoria:  
加華食品 561 Fisgard St.


 
Alberta
Calgary:  
Peony Natural Herbs 123-328 Centre St. SE
Wah Hing Chinese Herbs Ltd. 999-36 Street, NE
Wah Pek Chinese Herbs Company Ltd. 305-Centre Street, SE
華隆參茸行 3850-19 Street, NE
國泰參茸行 112-3rd St. SE


 
Edmonton:  
Bao An Chinese Herbal Center 10560-97 Street
Chan Fat Chinese Herbal Ltd. 10659-97 Street
Hoi Wah Chinese Herbal Ltd. 10611A-97 Street
Mildly Chinese Herbal Centre Ltd. 9700-105 Avenue (Chinatown)
WahSun Chinese Herbs & Ginseng Centre Ltd. 8882-170 Street (beside T&T)
保成參茸行 10616-97th St
協成 10718-98th St


 
Manitoba
Winnipeg :  
Oriental Market 268 King Street
Young's Trading 397 William Avenue
華興 180 Kings Street